• Երկ․ - Կիր․
  • 9am - 7pm
  • 0014 Երևան
  • Ադոնց 10/3
Շինարարական կոնսուլտացիա

Շինարարական կոնսուլտացիա

Լինում են դեպքեր, երբ պատվիրատուն անգամ նվազագույն տեղեկություն չի ունենում շինարարությունից, նորմատիվներից և նորագույն տեխնոլոգիայից, այդ իսկ պատճառով փորձում է կայքի միջոցով գտնել իր հարցի պատասխանը, բայց չի գտնում։ Շինարարի կողմից կոնսուլտացիան կարող է լինել շինարարության բոլոր փուլերում՝ պրոյեկտից մինչև դիզայն։ «Տիգա-շին» շինարարական կազմակերպությունը անցկացնում է նախաշինարարական գործընթացի վերլուծություն, որը իր մեջ ներառում է՝ 1․ Տեղանքի չափագրում 2․ Աշխատանքային գրաֆիկ 3․Ընդհանուր շին մոնտաժային աշխատանքների ծավալներ 4․ Շինարարությանը անհրաժեշտ շինարարական տեխնիկայի և նյութերի հաշվարկ 5․ Անհրաժեշտ շինարարական անձնակազմի հավաքագրում։ Մեր առավելությունն է՝ պատասխանել բոլոր հարցերին և օգնել պատվիրատուին։ «Տիգա-շին» — Ձեր վստահելի գործընկերը։

TOP